Thursday, September 19, 2013

Salah Faham Hadith: "Umatku Berpecah Kepada 73 Golongan"


Hadith "umatku berpecah kepada 73 golongan" adalah sebuah hadith yang sangat popular di kalangan majoriti umat Islam. Sebahagian aliran pemikiran menjadikan hadith ini sebagai hadith pokok dalam menjustifikasikan kebenaran aliran mereka. Di samping itu, ia juga seringkali digunakan sebagai senjata ampuh untuk menjatuhkan kelompok yang membawa aliran berbeza seterusnya berlakulah gejala saling kafir-mengkafir dan saling sesat-menyesatkan antara satu sama lain.

Tanpa menafikan terdapatnya pertikaian terhadap kesahihan hadith tersebut di kalangan ahli hadith, tulisan ini bukan bertujuan membincangkan status hadith daripada sudut ilmu mustolah hadith. Sebaliknya apa yang menjadi fokus perbincangan dalam tulisan ini ialah untuk mengupas salah faham yang timbul berkaitan hadith ini sebagaimana yang sering terjadi di kalangan orang awam dan agamawan. Demikian sesebuah hadith perlu difahami secara benar pada kedua-dua sudutnya - manhaj al-Talaqqi (hanya mengambil sumber yang boleh dipercayai) dan al-Istidlal (memahami/mengemukakan dalil dengan cara yang benar).

Sebelum mengemukakan salah faham tersebut, berikut dilampirkan matan hadith tersebut:

 إِنَّ بني إسرائيلَ تفرقَتْ على ثنتينِ وسبعينَ مِلَّةً ، وتفْتَرِقُ أمتي على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً كلُّهم في النارِ إلَّا ملَّةً واحدَةً ، قال من هِيَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي 

Maksudnya: "Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 golongan, manakala umatku pula akan berpecah kepada 73 golongan. Kesemua mereka di neraka kecuali satu golongan sahaja. (Para sahabat) bertanya, "Siapakah (golongan yang tersebut) ya Rasulallah? Rasulullah menjawab, "golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya" [Hadith riwayat al-Imam al-Tirmizi]

Beberapa salah faham terhadap hadith ini bolehlah dikategorikan kepada lima, iaitu:

1) Mengambil angka 73 secara literal 

Terdapat sebahagian golongan yang menggunakan hadith ini sebagai hujah, mengambil angka 73 yang disebut dalam hadith secara literal bahawa memang ada jumlah yang tepat yang menunjukkan jumlah golongan yang menyeleweng di akhir zaman dan jika dicampur semuanya, jumlahnya ialah 73. Sehingga bukan sedikit mereka yang cuba menyenaraikan golongan-golongan tersebut dan cuba menjumlahkan mereka menjadi 73. Malangnya, sehingga kini tiada siapa yang dapat memastikan senarai yang dilakukannya adalah yang paling tepat mengikut kehendak hadith. Buktinya, setiap kali sesebuah senarai dikeluarkan, pasti ada saja golongan sesat baru yang menyeleweng yang terkeluar daripada kebenaran al-Quran dan al-Sunnah.

Sebetulnya, angka 73 perlu disikapi sebagai isyarat yang menunjukkan "jumlah yang banyak" sahaja. Hal ini memang suatu yang masyhur dalam bahasa 'arab bahkan kaedah ini digunakan dalam beberapa tempat di dalam al-Quran. Contohnya ialah seperti angka 70 yang digunakan dalam surah al-Taubah sebagai ekspresi yang menunjukkan jumlahnya yang banyak:

"(Golongan munafiq itu) sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Jika engkau (wahai Muhammad) meminta ampun bagi mereka tujuh puluh kali (sekalipun) maka Allah tidak akan sekali-kali mengampunkan mereka..." [Surah al-Taubah: ayat 80]

Adakah ayat ini bermaksud jika Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam meminta ampun sebanyak 70 kali tidak akan memberi kesan terhadap golongan munafiq sebaliknya jika Rasulullah memohon sebanyak 71 kali bagi golongan munafiq itu nescaya Allah akan mengampunkan mereka? Tentu sekali tidak! Ia hanyalah angka yang umum untuk menunjukkan jika Rasulullah memohon ampun berapa banyak kali pun untuk golongan munafiq tersebut, nescaya Allah tidak akan mengampunkan mereka. Samalah halnya dengan angka 73 yang disebutkan dalam hadith ini, di samping angka 72 dan 73 adalah bertujuan menunjukkan bahawa perpecahan di kalangan umat Islam lebih banyak daripada bani israel terdahulu. Ia juga mungkin juga bermaksud jumlahnya lingkungan 70-an dan angkanya bukanlah angka yang absolut.

2) Beranggapan bahawa 73 golongan ini – kecuali satu – adalah kafir belaka 

Jika kita merujuk semula kepada teks hadith tersebut, didapati Rasulullah menggunakan perkataan “umatku akan berpecah...”. Ini menunjukkan bahawa kesemua 73 golongan tersebut adalah termasuk dalam umat nabi Muhammad. Dalam erti kata lain, mereka kesemuanya adalah muslim!

Dengan memahami hakikat ini, dapat juga disimpulkan bahawa setiap golongan yang sudah diwartakan sebagai kafir adalah tidak termasuk dalam skop perbincangan dalam hadith ini. Sebagai contoh, mereka yang meyakini bahawa guru mereka adalah Allah yang berjalan di muka bumi, atau adanya nabi setelah nabi Muhammad, atau percaya adanya al-Quran lain selain al-Quran yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Golongan yang jelas kekufuran mereka ini tidak termasuk dalam 73 golongan tersebut jadi hadith ini bukanlah berkaitan isu "Islam vs kufr", tetapi ia adalah berkenaan perbezaan yang berlaku dalam komuniti umat Islam yang mendokong asas-asas rukun Iman dan Islam.

Setelah mengetahui 73 golongan ini adalah tergolong di kalangan umat Islam, sayugia diingatkan mereka juga mempunyai hak sebagai umat Islam secara umum seperti memberi salam, memenuhi undangannya, memberi nasihat kepadanya apabila diminta, mendoakannya apabila terbersin, menziarahinya ketika sakit, dan mengikuti jenazahnya ke perkuburan (hadith riwayat al-Imam Muslim). Dan apabila disebut muslim, mereka juga terikat dengan pertalian persaudaraan Islam sebagaimana firman Allah di dalam surah al-Hujurat ayat 10:

Maksudnya: "Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu, dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat"

3) Berpendapat majoriti daripada umat adalah sesat belaka

Salah faham yang seterusnya ialah seringkali mereka yang berhujah dengan hadith ini mengeluarkan pendangan bahawa hadith ini menunjukkan majoriti umat Islam akan jatuh ke dalam kancah kesesatan, kecuali sedikit. Hujahnya, di dalam hadith tersebut disebutkan bahawa 72 daripada 73 golongan kesemuanya di neraka. 72 daripada 73 bukankah satu peratusan yang besar, maka benarlah bahawa kebanyakan umat Islam akan tersesat di akhir zaman, lantas kebanyakan mereka akan berada di neraka?

Persoalannya, bagaimanakah kita mahu selaraskan pendapat ini dengan kenyataan bahawa Allah mempunyai rahmat yang cukup luas? Sedangkan umat nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam seperti yang disebut nabi sendiri adalah umat yang dirahmati (inna ummati ummatan marhumah - hadith riwayat al-Imam Abu Daud al-Imam Ahmad)? Bukankah ini saling bercanggah antara satu sama lain? Oleh itu bagaimana menjawab persoalan ini?

Jawapannya mudah sahaja, sekalipun kumpulan-kumpulan yang tersesat ini sekian banyak jumlahnya, sebenarnya mereka hanya dianggotai oleh jumlah yang kecil sahaja. Menurut Dr Yasir Qadhi, kajiannya terhadap kumpulan Jahmiyyah di dalam tesis masternya mendapati hanya seramai tidak lebih daripada 100 orang yang menganggotai kumpulan al-Jahmiyyah pada zaman kegemilangannya. Sebab itu jika diteliti sekalipun ulama-ulama besar dalam 'aqidah memperkatakan secara meluas perihal kesesatan al-Jahmiyyah, bahkan al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya meletakkan bab “kitab al-Tauhid wa al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah”, namun sebenarnya kumpulan ini hanyalah kumpulan yang kecil saja, cuma mereka diwakili oleh golongan aktivis yang lantang bersuara ketika itu yang membawa pandangan yang pelik yang menyelisihi kebenaran al-Quran dan al-Sunnah.

Oleh yang demikian, bukanlah janggal untuk melihat mereka yang mengaku sebagai ‘golongan yang selamat’ menganggap mereka yang ‘selamat’ ini hanyalah beberapa kerat sahaja manusia di belahan muka bumi ini. Atau mereka berpendapat dalam komuniti mereka misalnya, hanya ada dua tiga orang sahaja yang tergolong dalam "golongan yang selamat". Ini ternyata sekali sebuah pendapat yang salah dan keliru!

4) Berpendapat 72 golongan yang sesat PASTI ke neraka 

 Sebahagian ulama' hadith berpendapat tambahan dalam hadith “...kesemuanya di neraka kecuali satu” adalah sebuah tambahan yang dhaif (lemah, tidak boleh dijadikan hujah). Antara yang berpendapat sedemikian ialah al-Imam al-Syawkani. Namun begitu, sekiranya sahih sekalipun ia tidak sepatutnya mencetuskan kontroversi apatah lagi salah faham bahawa majoriti umat ini pasti akan masuk neraka belaka kecuali sedikit. Renungkan hujah di bawah untuk merungkai persoalan ini.

Kita meyakini bahawa di dalam al-Quran dan al-Sunnah, Allah berjanji akan memberikan ganjaran kepada sesiapa yang berbuat kebaikan. Ganjaran ini mesti dan pasti akan diberi kepada pelakunya kerana Allah telah menjadikannya wajib ke atas Dirinya untuk berbuat demikian. Di samping itu, kita juga melihat ancaman Allah terhadap orang yang melakukan kesalahan dengan neraka dan azab yang dahsyat. Namun begitu, ancaman ini terserah kepada Allah untuk melakukannya atau dengan Sifat Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang, Dia akan ampunkan segala kesalahan tersebut atau Allah akan mengampunkannya atas sebab tersilap atau terlupa.

Sebagai contoh yang mudah, setiap perlakuan meminum arak itu adalah haram dan pelakunya diancam dengan azab api neraka. Namun demikian, ini tidak bermaksud bahawa semua peminum arak itu akan diazab dan kesemuanya akan dicampak ke dalam api neraka! Allah akan ampunkan sesiapa saja yang dikehendakiNya dengan Sifat PemurahNya, atau Dia akan membiarkan saja kesalahan itu tanpa balasan, atau Dia akan mengambil kira amalan kebaikan untuk menampung kesalahan dan dosa tersebut.

Bahkan Ibn Taimiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa seperti yang dipetik oleh Dr Yasir Qadhi, berkata bahawa mereka yang tergolong dalam golongan yang benar sekalipun, tidak semestinya mereka akan automatik menjadi ahli syurga. Bahkan dia berpendapat, boleh jadi orang yang tergolong dalam kelompok yang sesat dan menyeleweng tadi akan mendapat tempat yang lebih tinggi di akhirat nanti berbanding mereka yang tergolongan dalam golongan yang benar disebabkan keikhlasan dan amal kebajikan mereka yang banyak. Sebaliknya, mereka yang aqidahnya benar dalam golongan yang selamat, jika mereka mendokong dosa yang banyak dan melakukan amalan tanpa keikhlasan yang hakiki, dia berkemungkinan akan menduduki tempat yang lebih rendah di akhirat kelak. Sebab itu pentingnya keikhlasan dan taqwa yang boleh jadi dengannya Allah mengangkat darjat mereka yang tersesat dari sudut aqidah lebih tinggi berbanding mereka yang beraqidah dengan aqidah golongan yang selamat namun tergelincir dalam sudut ikhlas dan taqwa. Allahua'lam.

5) Menganggap semua perbezaan pendapat termasuk dalam maksud hadith 

Di samping itu, ada juga mereka yang cenderung untuk memasukkan kesemua jenis perbezaan pendapat dalam bakul yang sama lalu dianggap menepati maksud hadith ini. Sedangkan hadith ini hanya berbicara tentang perbezaan pendapat dalam masalah yang pokok dalam isu 'aqidah sahaja. Oleh itu, perbezaan pendapat dalam isu-isu ranting, termasuk isu-isu ranting dalam persoalan 'aqidah dan ibadah, bukanlah menjadi fokus perbincangan dalam hadith ini. Bukan semua perbezaan pandangan secara automatik akan membuahkan perpecahan golongan daripada aspek aqidah.

Realitinya, dalam banyak perkara umat ini boleh bertoleransi dan hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Ini terkecuali untuk beberapa perkara pokok aqidah sahaja. Contohnya, satu kelompok beriman kepada qada’ dan qadar dan satu kelompok lagi menafikannya. Golongan yang menafikan inilah yang dipanggil qadariyyah yang terkeluar daripada kelompok yang benar. Di sana terdapat beberapa kelompok yang menanggapi setiap perbezaan pandangan dalam apa jua bidang adalah perbezaan aqidah. Sehingga perbezaan yang kecil dalam ibadah seperti solat pun dibesar-besarkan seolah-olah ia adalah isu pokok dalam aqidah yang akhirnya menatijahkan sikap saling label melabel antara satu sama lain, masing-masing menganggap kelompoknya benar manakala yang berbeza dengannya sesat lagi menyesatkan.

Demikian secara ringkas kupasan berkenaan salah faham berkaitan hadith "umatku akan berpecah kepada 73 golongan" yang diringkaskan daripada video ucapan Dr Yasir Qadhi. Untuk mendapatkan ucapan penuh beliau, bolehlah menonton sendiri di pautan yang telah disediakan. Jika ada sebarang komen, kritikan dan cadangan, bolehlah kemukakan kepada saya di FB, email atau ruangan komen.

Monday, December 12, 2011

Antara Hafal dan Faham

Sejak dulu lagi, aku selalu respek dengan orang yang mempunyai kuat hafalan. Hafal al-Quran, hadith, kata-kata ulama, hafal equations, hafal jadual berkala, hafal nota kelas, hafal lirik lagu, hafal apa-apa lah.

Kalau tengok riwayat hidup ulama' salaf dulu pun, memang diorang ni jenis kuat menghafal. Sampai dulu pernah aku anggap siapa yang mahu menjadi salafi, mereka perlu ada daya ingatan yang kuat. Itulah characteristic khusus diorang.

Bayangkanlah, Imam Shafi'ie - Imam agung si pembela sunnah - bagaimana beliau boleh menghafal seluruh kitab Muwatta' Imam Malik? Kalau ulama taraf dia ni setakat al-Quran tu tak payah cerita banyaklah, memang dari kecil dah jadi "mainan" diorang. (sebab tu kita rasa "amazing" bila ada penulis salafi cakap sebab Imam Shafi'ie tak berpendapat sekian-sekian, sebab Imam Shafi'ie tak jumpa hadith! padahal hadith yang dimaksudkan tersebut ada dalam Muwatta' dan Imam Shafi'ie hafal keseluruhan Muwatta'!)

Lihat pula ulama' bermanhaj salaf yang terkemudian. Lihatlah tulisan Sheikh al-Albani. Bagaimana mungkin beliau tulis buku menilai kedudukan hadith-hadith melainkan beliau hafal kebanyakan sanad-sanad hadith tersebut!

Demikian Sheikh Abdul Aziz Bin Baz yang buta di mata - tetapi celik di hati. Kalaulah dapat kita bayangkan bagaimana beliau menuntut ilmu tanpa penglihatan, dan mensyarah serta menulis berjilid-jilid kitab yang berkualiti. Rasa-rasanya, dapat tak dia buat semua tu -sehingga diangkat menjadi mufti Saudi - sekiranya beliau tidak menghafal ilmu-ilmu tersebut? Tak mungkin!

Pernah beberapa kali aku pergi majlis ilmu Ustaz Dr Zahazan Mohamed. Bagi aku, dari sekian ulama yang wujud di Malaysia ni, beliaulah yang paling aula dari sudut hafalan. Memang betul-betul terbukti kalau beliau syarah sesuatu tajuk, cair je mulut beliau menukil ayat al-Quran, hadith, doa, kata-kata ulama', sehingga syair arab pun beliau ingat!

Semoga Allah memberkati ilmu mereka dan meninggikan darjat mereka! Amin!

Tapi bila fikir-fikir balik, tak mungkin mereka ini mampu menghafal ilmu-ilmu tersebut, sebelum memahami apa yang mereka hafalkan. Memanglah boleh nak hafal tanpa faham, tapi ilmu tersebut akan dibazirkan seperti bahan mentah. Sebagaimana bahan mentah perlu diproses untuk digunakan, demikian ilmu, ia akan menjadi useless tanpa disuntik dengan kefahaman yang benar.

Kalau orang macam aku, tak perlu tengok jauh-jauh. Ambil je contoh subjek-subjek engineering. Aku akan mudah menghafal jika suatu topik tu aku faham. Teringat kata-kata seorang lecturer yang dihormati, beliau kata hafallah sebuah buku yang tebal dari kulit ke kulit sekalipun, kamu takkan mampu menjawab soalan exam kalau kamu tak faham apa yang kamu hafal!

Patutlah banyak subjek engineering yang open book. Dahlah open book, tu pun ramai yang fail!

And if I've been given a license to choose between memorizing and understanding, I would pick up understanding anytime!

Baca tak hafal = Rugi

Hafal tak ingat = 2x rugi

Ingat tak faham = 3x rugi

Faham tak amal = Rugi infiniti

Tak baca langsung = USELESS

Sunday, December 11, 2011

Lajnah Daimah: Wajib Sokong Hizbi Yang Mahu Tegakkan Hukum Syariah!

Baru-baru ni aku ada terjumpa sebahagian fatwa ulama Salafi Saudi berkenaan bagaimana berinteraksi dengan demokrasi. Ia telah dipost oleh Dr Maszlee Malik di wall FB beliau. Fatwa ni aku terjemah secara bebas dan publish sebagai note FB.


Cuma satu benda yang aku pelik, kenapa fatwa ni seakan-akan disembunyikan?


Kenapa tak ada pun yang war-warkan sedangkan ia adalah fatwa lajnah daimah? Malu ke? Atau tak berani?


Atau taknak buka minda membaca pendapat yang berlainan daripada pendapat yang diwarisi secara tradisi turun-temurun?

---------------------------------------------


Fatwa Lajnah Daimah :


Wajib atas orang Islam dalam negara yang tidak melaksanakan hukum Syariah Islamiah untuk bersungguh-sungguh dan mengerah segala kemampuan untuk menegakkannya. Mereka perlu bersatu berganding tangan dalam membantu hizbi (parti) yang diketahui akan berhukum dengan Syariah Islamiah. Sebaliknya, memberi bantuan kepada mereka yang menyeru supaya tidak berhukum dengan Syariah Islamiah maka ini tidak boleh, bahkan berpotensi menjerumuskan pelakunya kepada kufur.


Kerana Allah berfirman (al-Maidah ayat 49-50, maksudnya):


Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Padahal - kepada orang-orang yang penuh keyakinan - tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah.


Demikian, apabila Allah menyatakan kekufuran bagi sesiapa yang tidak berhukum dengan Syariah Islamiah, Dia memberi amaran terhadap sesiapa yang membantu atau menjadikan mereka ketua, dan menyuruh orang Mukmin supaya bertaqwa jika mereka benar-benar beriman. Maka Allah berfirman (al-Maidah ayat 57, maksudnya):


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan - dari orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir musyrik itu: menjadi penolong-penolong; dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman.


Wabillahit tawfiq. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.


al-Lajnah al-Daimah Penyelidikan Ilmiah dan Fatwa:


al-Sheikh Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Baz

al-Sheikh Abdul Razak al-'Afifi

al-Sheikh Abdullah Bin Ghadayan


Tamat Fatwa Lajnah Daimah 1/373


Sumber: http://www.islamqa.com/ar/ref/107166


Jika ada kesalahan terjemahan, mohon diberitahu. Barakallahufikum.

Wednesday, November 30, 2011

Dulu-dulu

Dulu-dulu:

Hanya fakta dan hujah!

Jangan bertaklid buta, itu dibenci agama...

Kita tidak melihat siapa, tapi apa yang disampaikannya..

Setiap perkataan manusia diterima dan ditolak kecuali Rasulullah..

Adillah dalam menilai!

Semua ulama terbuka kepada kritikan, termasuk Imam Syafi'ie!


Kini:

Ada hujah? betul ke tu...

Kalau ulama kita dah cakap macam tu, tak perlu lagi nak pertikai!

Ala, dia ni dah tau apa nak cakap. Dia kan selalu 'serang' ulama kita!

Isyy, takkan Sheikh Allamah Muhaddith al-Imam al-Albani rahimahullah tersilap kot. Kena tengok balik apa yang korang tulis tu...

Jangan dengar! Jangan pergi! Jangan layan majlis ahli bid'ah!

Kerja diorang ni asyik nak kritik "ulama salaf kita". Ketahuilah mereka adalah para pendusta!

------------------------------

Rupa-rupanya:

Semua yang dulu-dulu kini terpaksa ditelan

Kata-kata yang buta makna cukup sekadar slogan

Slogan-slogan retorika penyeri halwa telinga

Penutup kelemahan sendiri yang segan membaca

Tuesday, November 29, 2011

Seni Ketika Berhujah?

Di bawah ini adalah sedikit petikan yang diambil daripada kutaib kecil karangan al-Sheikh 'Aid Abdullah al-Qarni yang telah diterjemahkan dengan tajuk "PESONA CINTA". Aku terbaca halaman yang sangat menarik masa jalan-jalan kat kedai buku al-Syabab Bandar Baru Bangi. So, tanpa membeli (sebab duit aku tak banyak, poket pulak dah nak kering), aku sempat snap guna halaman ni guna henset murah aku.

Petikan ini diletakkan dalam bab "Adab-adab Ikhtilaf". Iaitu point kesembilan daripada list adab yang perlu diikuti siapa pun yang mahu berhujah ilmiah dengan pihak lawan.

Secara tak langsung, al-Sheikh seolah-olah berkata kepada kita, "Anda ingin berhujah dengan seseorang, bagaimana anda menghadapinya? Inilah caranya!". Terima kasih al-Sheikh kerana mengajar kami art of the war dalam medan ilmiah ini!
______________________________________________________

Kesembilan: Menjauhi Tindakan Mencela Dan Menjatuhkan Martabat Orang Lain

Ibnu Qudamah, pengarang kitab al-Mughni, jika hendak berdebat dengan seseorang, maka beliau terlebih dahulu memberikan senyum ke wajah lawan debatnya. Sehingga ada salah seorang ulama kemudian berkomentar, "Yang seperti ini, demi Allah, sungguh dapat membunuh orang lain dengan senyumannya."

Al-Mutanabbi mengatakan:

Orang-orang merdeka tidak bisa dibunuh (dikalahkan hujahnya), kecuali dengan memaafkan mereka

Dan apa yang bisa engkau lakukan terhadap orang merdeka yang selalu menjaga kedua tangannya

Artinya, bahwa senyuman dan kemurahan hati serta sifat ramah itu bisa membunuh lawan. Sebab, sebenarnya lawan itu ingin agar engkau terpengaruh dan terbakar oleh emosi yang ada di jiwamu. Jika engkau menunjukkan kepadanya bahawa engkau tidak terpengaruh, dan bahwa engkau tetap tenang, maka sarafnya menjadi terbakar dengan sendirinya.
Sunday, August 7, 2011

Selawat Antara Tarawih...?

Jam dah tunjuk pukul 2.16 am. Tapi mata tak boleh nak lelap. Puas aku pusing sana pusing sini masih tak boleh tidur. Sampai doa ini aku ulang baca:

اللهم غارت النجوم و هدأت العيون و أنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني

Maksudnya: "Ya Allah, telah malap bintang-bintang, dan telah tenang mata manusia, dan Engkau Maha Hidup Lagi Maha Kekal, Engkau Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur. Wahai Yang Maha Hidup Lagi Maha Kekal, tenangkanlah malamku dan lelapkanlah mataku" (Dhaif: HR Ibn al-Sunni. Lihat syawahid-syawahidnya di sini. Tidak mengapa berdoa dengan hadith dhaif asalkan tidak disandarkannya kepada Rasulullah s.a.w)

Mungkin juga penangan Mochacino yang aku minum masa berbuka tadi. Niat asal nak hilangkan mengantuk sebelum bertarawih, alih-alih melarat sampai ke larut malam!

Tadi aku solat di Masjid al-Hasanah BBBangi. Dah lama tak solat tarawih di sini. Tiba-tiba mak aku ajak solat kat sini, so aku taat je lah.

Sebelum tu, dulu aku pernah boikot masjid ni sebab pernah dulu kat sini diorang akan buat tahlilan arwah sebelum tarawih dan selepas isya'. Memang sangat mengganggu! Bid'ah tu satu hal la, memang tak boleh kata apa. Lagi satu tak fikir ke ramai yang datang untuk bersolat tarawih. Bukannya melayan majlis hantar pahala berbayar tu!

Tahun ni - alhamdulillah- tiada lagi tahlilan sebelum tarawih. Dengar kata diorang bawak pegi sebelum berbuka! apa2 lah janji jangan mengganggu jemaah yang hadir untuk solat tarawih.

Ada satu perkara yang aku nak ulas. Pasal selawat yang orang Melayu buat di celah2 solat Tarawih. Bagi aku ada beberapa problem, antaranya:

Pertama, amalan ni tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasanya orang yang dok berselawat tu pun tau nabi tak buat, tapi diorang nak buat jugak! Alasan standard, "oklah isi ruang antara solat dengan benda berfaedah. Ni kan benda baik". Aku katakan, apa2 ibadah yang "baik", tentulah tak sempat ke kita, para sahabat yang paling taat kepada perintah nabi tu yang akan buat dulu.

Kedua, kenapa dilaung dengan kuat sehingga ada yang terjerit2? Bukan ke Allah suruh berzikir dengan suara yang perlahan dan merendah diri? Bukan saja kantoi tak ikut sunnah, malah berselisih dengan nas al-Quran!

Ketiga, apa signifikan dilaungkan nama khulafa al-Rasyidin yang empat? Hanya untuk menunjukkan betapa jelasnya sahabat tak buat amalan ni, sebab masa zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, dan 'Ali mana tau diorang akan dilantik menjadi khalifah...:)

Keempat, kenapa perlu dibuat sahut menyahut? Bilal dan jemaah saling balas membalas selawat. Sebab senikata dia nampak macam tak sesuai untuk dibuat macam tu. Baca je la sama2!

Kelima, bila sampai part yang perlu sahut, tidak pula disahut. Selepas bilal sebut "al-badrul muniru muhammad" dan ramai2 laung "Sollu 'alaih" (Berselawatlah keatasnya!). Tak ada pulak yang sahut dengan berselawat ke atas nabi. Diorang suruh sape yang berselawat sebenarnya???

Demikian aku seru kawan2 agar meninggalkan selawat antara tarawih yang tiada asal dalam agama. Kalau mahu berselawat - malah perbanyakkanlah selawat- berselawatlah dengan selawat yang diajar oleh nabi dengan cara yang juga ditunjukkan baginda.

Ramadhan ini akan lebih indah jika ia dihayati dengan sunnah Rasulullah yang sahih. Allahua'lam.

Tuesday, July 5, 2011

Video Ilmuan Sepakat Keharusan Demo1) Ini first video aku post kat Youtube.

2) Aku buat video ni untuk beritahu bahawa usrah ilmuan syariah bersepakat keharusan demonstrasi sebagaimana kata Ustaz Zaharuddin. Sebab ada yang tak percaya bila aku cakap kat forum al-Fikrah.net. Diorang kata mana buktinya? tak mainlah hearsay2 ni. Nah, aku kasi sebijik.

3) Ia adalah respons kepada satu video yang mengumpulkan beberapa qaul "ilmuan salafi yang mantap" yang mengharamkan demo.

4) Sesiapa saja boleh sebarkan video ni dan ambil manfaat. Tak perlu kasi kredit pun takpe.

5) Untuk ceramah penuh Ustaz Zaharuddin, boleh download DI SINI.