Saturday, August 30, 2008

Ramadhan: Pelik Tapi Benar!

Sesungguhnya, sesiapa yang taat serta faham dengan al-Quran dan Sunnah, maka sekali-kali dia tidak meragui bahawa Allah menginginkan kemudahan untuk hambanya,bukan kesulitan. Allah telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang berpuasa dan tidaklah merupakan satu kesalahan bagi sesiapa yang melakukannya. Di sini, disenaraikan perkara-perkara tersebut beserta dalil-dalilnya.

1. Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub
-Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah:

Maksudnya:"Sesungguhnya Nabi memasuki waktu subuh dalam keadaan berjunub kerana jima' dengan isterinya,kemudian Baginda mandi dan berpuasa".[HR al-Bukhari:1825,Muslim:1109]

2. Bersiwak
-Nabi bersabda:

Maksudnya:"Sekiranya tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali ingin bersolat".[HR al-Bukhari:887,Muslim:252] Dan ada riwayat "setiap kali wadhu" [HR al-Bukhari:2/682]

3. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan
-Rasulullah sendiri berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa. Tetapi Baginda melarang orang yang berpuasa berlebih-lebihan dalam melakukan keduanya,sebagaimana sabda Baginda:

Maksudnya:"...berlebih-lebihanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali ketika kamu berpuasa". [HR Abu Daud:2366, at-Tirmidzi:788, an-Nasai':87]

4. Merasa makanan
-Dari Ibnu Abbas, beliau telah berkata:

Maksudnya:"Tidak mengapa merasai cuka, atau apa-apa makanan selagimana tidak sampai ke kerongkong dalam keadaan berpuasa" [HR al-Bukhari ta'liiqan(tanpa sanad tetapi telah disambung oleh Ibn Hajar), lihat Fathul Bari:3/154]

5. Mandi serta mencucurkan air ke atas kepala
-Diriwayatkan dari Abu Bakr, katanya, telah berkata orang yang meriwayatkan kepada aku:

Maksudnya:" Aku telah melihat Rasulullah mencucurkan ke atas kepalanya air dalam keadaan Baginda berpuasa, kerana dahaga atau kepanasan". [HR Abu Daud]

*Dipetik dan diolah daripada Ringkasan 'Petunjuk Puasa Ramadhan Berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah as-Shohihah' oleh Abu Harith Fathul Bari.

No comments:

Post a Comment